Spotkanie z przedstawicielem firmy Nestle Waters w Nałęczowie

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 22 listopad 2022

Dnia 19 listopada 2022 w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości spedytorzy z klasy 3st uczestniczyli
w  spotkaniu  online z Panią  Eweliną  Patynowską,  młodszym  Kierownikiem  ds.  Personalnych
w firmie Nestle Polska S.A. Oddział Nestle Waters w Nałęczowie. Podczas wykładu przedstawiona
została struktura organizacyjna, budowa oraz zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zaprezentowana została także Inicjatywa na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth.
Nestlé  Needs  YOUth,  to  globalna i nicjatywa  na rzecz zatrudniania ludzi młodych, która ma na celu
pomóc młodym ludziom w uzyskaniu dostępu do praktyk zawodowych, staży i możliwości zatrudnienia
– wzmacniając ich umiejętności potrzebne do rozwoju.
D.Urbańska