Turnus CKZ nr 1 Kucharz II stopnia gr 1

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 26 wrzesień 2023 Opublikowano

                                               Turnus CKZ nr 1  Kucharz II stopnia gr 1 (2bsa)
                                                                          (512001)

W dniach 02.10.2023 r. - 27.10.2023 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej
w Puławach, będzie prowadzony turnus dokształcania w zakresie teoretycznych przedmiotów dla zawodu KUCHARZ  512001 (stopień II).
Rozpoczęcie zajęć w dniu 02.10. 2023 r. o godz. 09.40, sala – jadalnia.
Opiekun kursu: pani Urszula Myśliwiec.
Kursanci zobowiązani są zmieniać obuwie w wydzielonej szatni. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.