Kurs CKZ (kucharz II)

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 15 grudzień 2021 Opublikowano

W dniach 10.01.2022 r. – 04.02.2022 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej
w Puławach, będzie prowadzony kurs CKZ nr 1 dla zawodu KUCHARZ 512001 (stopień II).
Rozpoczęcie zajęć w dniu 10.01.2022 r.
Kurs będzie prowadzony w ramach nauki stacjonarnej.

Opiekunem kursu jest pani Halina Kopińska.