Szkoły i zawody

Kategoria: O szkole
Utworzono: 24 kwiecień 2016 Opublikowano

                            OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

             W roku szkolnym 2023/2024 oferujemy absolwentom szkoły podstawowej
                                                      następujące zawody:

                                    


                        

 

                               

                                                        To trzeba koniecznie zobaczyć!

                               

Film o szkole: https://youtu.be/x30On-EYNck

Terminy postępowania rekrutacyjnego: https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12467

Link do rekrutacji elektronicznej: lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

   Regulamin rekrutacji

 

                                           ZAPRASZAMY DO ZS NR 1 W PUŁAWACH

t. ekonomista

TECHNIK EKONOMISTA

Ogólna charakterystyka zawodu: W trakcie nauki uczniowie zdobywają szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomiki, statystyki, towaroznawstwa oraz obsługi sprzętu komputerowego. Odbywają praktyki zawodowe w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych.
 
Kwalifikacje dla Technikum 5-letniego:
  • Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
  • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 
Perspektywy zatrudnienia:
- banki, instytucje finansowe,
- sekretariaty – asystent prezesa, dyrektora,
- biura rachunkowe,
- urzędy skarbowe,
- urzędy pocztowe,
- agencje ubezpieczeniowe,
- instytycje samorządu terytorialnego,
- urzędy miasta, gminy,
- różne stanowiska pracy w działach takich jak np. dział marketingu, zaopatrzenia, księgowości, planowania, 
- samodzielne prowadzenie firmy.