Opłaty za duplikaty

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 02 luty 2023 Opublikowano

                                    DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI

Wpłaty za duplikaty świadectw oraz legitymacji należy dokonywać na konto:

Nadwiślański Bank Spółdzielczy

38 8741 0004 0007 6946 2000 0040

duplikat legitymacji 9zł

duplikat świadectwa 26zł

w tytule: imię i nazwisko