Przyjaciel Szkoły

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 17 marzec 2019 Opublikowano

                             Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
                                           Honorowy Tytuł „Przyjaciel Szkoły”

Decyzją Rady Pedagogicznej, która została podjęta w 2018 roku po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski
i Radę Rodziców, postanowiliśmy wprowadzić do statutu naszej szkoły zapis umożliwiający przyznawanie
honorowego tytułu „Przyjaciel Szkoły” osobom, instytucjom lub firmom, których zaangażowanie w działania
na rzecz Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w bardzo istotny sposób wpłynęły na podwyższenie
jakości pracy i naszej bazy materialnej. Tytuł nadawany będzie także za wspieranie, promowanie i popularyzowanie naszej placówki w środowisku lokalnym.

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8/2018/2019 pierwszy honorowy tytuł „Przyjaciel Szkoły” został przyznany Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach.