Historia szkoły

Kategoria: O szkole
Utworzono: 24 kwiecień 2016 Opublikowano

Anna  Renet-Jursz» 1941-1944
Szkoła powstała w okresie II wojny światowej w 1941 roku. Założyła ją i pierwszym dyrektorem była pani Anna Renet-Jursz. 2-letnia prywatna Szkoła Handlowa realizowała program gimnazjum (mimo zakazu okupanta) i dodatkowo przedmioty zawodowe. Zatrudniała nauczycieli, którzy legitymując się oficjalnym angażem, mogli pracować w tajnym nauczaniu. Chroniła młodzież przed wywiezieniem na roboty do Niemiec (ani jeden uczeń nie został wywieziony) i stworzyła jej warunki do nauki.

» 1945-1948
Po przejściu frontu - 1 marca 1945 roku pani Anna Renet-Jursz otworzyła prywatne koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie, które z dniem 1 września 1946 roku stało się szkołą licealną. 1 września 1947 r. powstało Liceum i Gimnazjum Handlowe, które dzięki wysokiemu poziomowi nauki otrzymało prawa szkół państwowych. Ukoronowaniem pierwszego etapu działalności była matura w czerwcu 1948 roku - 30 absolwentów otrzymało świadectwa dojrzałości. W 1949 r. panią Annę Renet-Jursz zdegradowano do stanowiska nauczycielki, a w 1950 r. pozbawiono pracy. W 1957 r. pani Anna Renet-Jursz została zrehabilitowana.

Włodzimierz Pieńkowski» 1949-1962
W roku szkolnym 1949/50 szkołę przekazano Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Puławach, a następnie upaństwowiono. Dyrektorem szkoły w latach 1949-1956 był Włodzimierz Zbigniew Pieńkowski. Wiosną 1955 r. Ministerstwo Handlu Wewnętrznego podjęło decyzję o likwidacji szkoły (z powodu braku odpowiednich warunków lokalowych). W roku szkolnym 1955/56 szkoła przestała istnieć jako samodzielna jednostka i została włączona do Technikum Weterynaryjnego. W roku szkolnym 1957/58 reaktywowano szkołę - powstało Technikum Gospodarcze. Dyrektor szkoły pan Henryk Kamiński rozpoczął budowę nowego gmachu. 4 września 1962 r. uroczyście oddano do użytku nową część budynku przy ulicy Polnej 18.

» 1972-1976Henryk Kamiński
Od 1 września 1972 r. szkoła nosiła nazwę Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Puławach, a 15 marca 1975 r. za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. 16 października 1976 r. w gmachu szkoły w 35 rocznicę założenia Szkoły Handlowej odbył się I Zjazd Absolwentów Szkół: handlowych, gastronomicznych i ekonomicznych. Celem Zjazdu było zacieśnienie więzi i pogłębienie przyjaźni pomiędzy absolwentami. W Zjeździe uczestniczyło ponad 200 osób - wychowanków i profesorów. Po tragicznej śmierci dyrektora Henryka Kamińskiego z dniem 1 lutego 1979 r. dyrektorem został Czesław Chruścicki, który funkcję tę pełnił do przejścia na emeryturę 31 sierpnia 1992 r.

Czesław Chruścicki» 1985-2000
22 lutego 1985 r. szkoła otrzymała imię Stefanii Sempołowskiej. Z inicjatywy dyrektora Czesława Chruścickiego i przy jego osobistym zaangażowaniu rozbudowano szkołę. Nową część obiektu oddano do użytku w 1989 r. Od 1 września 1992 r. funkcję dyrektora szkoły pełniła Wanda Latkowska-Kwiatek. W 55-lecie szkoły, 12 października 1996 r. odbył się
II Zjazd Absolwentów. Uczestników było ponad 400, a głównym punktem programu było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Annie Renet-Jursz. W okresie ponad 55 lat istnienia szkoła wykształciła ponad 10 000 absolwentów i wychowanków. Do tych, którzy odeszli na wieczną wartę należą wszyscy dotychczasowi dyrektorzy, ksiądz Zbigniew Adamczewski, Anna Czarnocka, Hanna Boska, Oktawia Domosławska, Aleksander Kaczorowski, Władysław Koter, Stanisław Płożański, Jadwiga Bretes, Józef Trześniak, Zygmunt Wydra, Wacław Kaszczuk, Maria Kamińska, Tadeusz Rasiewicz, Ewa Szczygieł, Jan Kotelba, Józef Kozieł, Józef Oleśkiewicz, Maria Pać, Wanda Bujewicz, Mieczysław Bielski i inni. Na zasłużonej emeryturze przebywają profesorowie: Apolonia Wójtowicz, Jadwiga Chruścicka, Aleksandra Truszczyńska, Irena Byjoś, Andrzej Jackiewicz, Maria Wójcik, Teresa Turak, Marianna Oleśkiewicz, Mieczysława Lis, Marta Grodzicka a także wicedyrektorzy szkoły Krystyna Wadecka i Sławomir Pać.
Dnia 13 października 2001 r. w 60-lecie szkoły odbył się III Zjazd Absolwentów. Uczestników było 217,
a razem z zaproszonymi gośćmi ponad 300.

Od dnia 1 września 2002 roku szkoła nosi nazwę Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej.

Wanda Latkowska-Kwiatek» 1992-2007
Pani Wanda Latkowska-Kwiatek pełniła funkcję dyrektora ZS nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej przez trzy kadencje w latach 1992 - 2007.
Absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Pracę zawodową rozpoczęła
w 1972 r. w ZSZD nr 2 w Lublinie. W 1975 r. podjęła pracę jako nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w ZSZ nr 1 w Puławach.

Praca dydaktyczna i wychowawcza dawała Jej wiele satysfakcji. W rezultacie dużego zaangażowania uczniowie pod Jej kierunkiem odnieśli szereg sukcesów w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej na szczeblach: wojewódzkim i centralnym. Praca wychowawcza, wiedza, doświadczenie oraz koleżeńska postawa sprawiły, że w 1992 r. w wyniku konkursu Lubelski Kurator Oświaty powierzył Jej funkcję dyrektora szkoły. Za zaangażowanie zawodowe otrzymała: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrodę II stopnia Ministra Edukacji Narodowej, nagrody Kuratora Oświaty w Lublinie oraz Starosty Puławskiego.
Znajdowała również czas na działalność społeczną, przede wszystkim w NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty.
Za priorytet stawiała dobro szkoły i uczniów. Dzięki temu, szkoła wzbogaciła się o nowe pracownie komputerowe, technologiczne, centra multimedialne, pomoce dydaktyczne. Szkoła uczestniczyła w programie PHARE „MOVE” modernizującym szkolnictwo zawodowe. W ramach ogólnopolskiego programu „Szkół uczących się” podjęła profesjonalne działania na rzecz poprawy jakości, dzięki czemu placówce przyznano certyfikat jakości.

Wanda Latkowska-Kwiatek » 2007-2017
W latach 2007-2017 dyrektorem szkoły była Barbara Bińczak, wieloletnia nauczycielka przedmiotów ekonomicznych. Pod jej opieką kolejni uczniowie osiągali sukcesy na szczeblu centralnym w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
Szkoła realizowała projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - „Nasza Szkoła”, „Nowoczesna Szkoła”, „Szkoła Kluczowych Kompetencji”, „Wykształcony uczeń - dobry pracownik”, „Edukacja i praca - to się opłaca”. Młodzież uczestniczyła w wielu ciekawych programach, praktykach zawodowych i stażach pracowniczych, a szkoła wzbogaciła się o wiele nowych pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie.
Znacznie zmienił się wygląd szkoły - wymieniono okna, wyremontowano dachy, pracownie zajęć praktycznych, stołówkę, klub szkolny, salę gimnastyczną, wszystkie sale dydaktyczne
i korytarze. Sale lekcyjne wyposażone zostały w komputery z dostępem do Internetu, wprowadzono dziennik elektroniczny. Każda sala lekcyjna wyposażona została w rzutnik multimedialny lub telewizor. Pojawiły się również tablice interaktywne. Otoczenie szkoły wzbogaciło się o wiele nowych nasadzeń dzięki czemu od wiosny do jesieni wokół szkoły jest pięknie i kwitnąco. Wzbogaciła się oferta dydaktyczna, powstały nowe szkoły i kierunki kształcenia dopasowane do potrzeb rynku pracy. Chlubą szkoły były przygotowywane przez uczniów i nauczycieli przyjęcia okolicznościowe dla różnych instytucji. Prężnie działał Samorząd Uczniowski. Organizowane były konkursy powiatowe
i wojewódzkie z zakresu nauczanych zawodów. Byliśmy współorganizatorem Mistrzostw Polski Kelnerów. Szkoła współpracowała z wieloma instytucjami, urzędami, uczelniami. Uczniowie organizowali cyklicznie koncerty charytatywne na rzecz Hospicjum Puławskiego oraz pomagali w organizacji Wigilii Miejskiej.
Szkoła kładzie nacisk na tradycję, patriotyzm i pomoc charytatywną.
15 października 2011 r. w 70-lecie szkoły odbył się IV Zjazd Absolwentów.
28 października 2016 r. odbyły się obchody Jubileuszu 75-lecia szkoły.

Wanda Latkowska-Kwiatek» 2017
Od roku 2017 dyrektorem szkoły jest Robert Och.