Erasmus - wycieczka klas spedycyjnych

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 24 czerwiec 2021 Opublikowano

Grupa uczniów, klas o kierunku Technik Spedytor, wyjeżdzających w sierpniu na staż zagraniczny do Niemiec
uczestniczyła w wycieczce do zakładu ZPH Krzaczek. Uczniowie zapoznali się ze strukturą organizacyjną firmy,
odwiedzili biuro projektowe, mieli okazję przyjrzeć się sposobom magazynowania i zadaniom, jakie wykonują
poszczególni pracownicy. Przyjrzeli się pracy lasera, robotów spawalniczych, suwnic pomostowych, żurawi
warsztatowych oraz wózków widłowych. Przeanalizowali również proces transportowy od momentu zamówienia
półproduktów, aż po dostarczenie gotowego produktu do klienta.

Dziękujemy panu Stanisławowi Krzaczkowi za serdeczne przyjęcie oraz panu Arkadiuszowi Berlińskiemu za
szczegółowe przedstawienie realiów pracy w zakładzie produkcyjnym oraz oprowadzenie nas po zakładzie.