Oferta edukacyjna

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 24 kwiecień 2016 Opublikowano

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

Szkoły dzienne

Technikum nr 1
     » zawód: technik ekonomista
     »
zawód: technik spedytor

     » zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych
     » zawód: technik usług fryzjerskich

Branżowa Szkoła Zawodowa 1 stopnia
     » zawód: fryzjer, magazynier, piekarz, cukiernik, sprzedawca (klasa wielozawodowa)
    
» zawód: kucharz

   - Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej
   - Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych

 

      Szkoły dla dorosłych (w systemie zaocznym)

Szkoła Policealna dla Dorosłych
     »
zawód: technik bhp
     »
zawód: technik rachunkowości

     »
zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

           »po ZSZ nabór do klasy drugiej (2 lata nauki)
           » 
po gimnazjum nabór do klasy pierwszej (3 lata nauki)

Podania o przyjęcie do szkół dla dorosłych

    - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (klasa I)
    - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (klasa II)
    - Szkoła Policealna
    - Kursy kwalifikacyjne

t. ekonomista

TECHNIK EKONOMISTA

Ogólna charakterystyka zawodu: W trakcie 4-letniej nauki uczniowie zdobywają szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomiki, statystyki, towaroznawstwa oraz obsługi sprzętu komputerowego. Odbywają praktyki zawodowe w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych.
Kwalifikacje:
  • K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,
  • K2 Prowadzenie rachunkowości.
Perspektywy zatrudnienia:
- banki, instytucje finansowe,
- sekretariaty – asystent prezesa, dyrektora,
- biura rachunkowe,
- urzędy skarbowe,
- urzędy pocztowe,
- agencje ubezpieczeniowe,
- instytycje samorządu terytorialnego
- urzędy miasta, gminy,
- różne stanowiska pracy w działach takich jak np. dział marketingu, zaopatrzenia, księgowości, planowania, 
- samodzielne prowadzenie firmy.