4 Lotniskowe Targi Zawodoznawcze

30  marca  2023 r.  klasy spedycyjne  oraz  nauczyciele  przedmiotów  zawodowych  uczestniczyli  w  Lotniskowych
Targach Zawodoznawczych  organizowanych przez  Centrum Edukacji Lotniczej w Krakowie.  Spotkanie przebiegało
w formie on-line. Podczas targów zaprezentowano blisko 40 zawodów występujących na lotnisku, oraz w przestrzeni
powietrznej. W tym roku targi podzielone były na sześć bloków, w których zawody zostały pogrupowane ze względu
na szeroko rozumiane kompetencje oraz umiejętności. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z ofertami pracy oraz
kompentencjami potrzebnymi do wykonywania poszczególnych zawodów na lotnisku.
koordynator: M.Gładysz

       

Jestem świadomy – jestem bezpieczny

30 marca 2023 w Zespole Szkół Technicznych w Puławach odbyło się podsumowanie X edycji międzyszkolnego
konkursu   „Jestem  świadomy  –  estem  bezpieczny”.   Konkurs   ma   na  celu  kształtowanie  wśród  uczniów
właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, pogłębienie wiedzy na  temat mechanizmu uzależnienia, prawd
i mitów o alkoholu, narkotykach i nikotynie, wpływu używek na organizm człowieka.  Istotą  konkursu  jest  też
zwrócenie uwagi na zachowania alternatywne dla spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.
Uczestnicy konkursu rywalizowali w kilku kategoriach. Wśród laureatów są uczniowie naszej szkoły:
Patrycja Wójtowicz kl. 4atg – I miejsce w kategorii prezentacja
Gabriela Kwietniewska kl. 1bt – II miejsce w kategorii prezentacja
Piotr Stefanek kl.1bt – III miejsce w kategorii prezentacja
Wiktoria Fichauzer 4atg – III miejsce w kategorii wiersz.
Gratulujemy.
Opiekun Marzena Kitka

Sobota z mundurem

Wojskowe Centrum  Rekrutacji w Puławach zaprasza na pilotażowy projekt  SOBOTA  Z  MUNDUREM.
Jednym z punktów będzie szkolenie z  zakresu samoobrony i sztuk walki. W programie  także nauka
bezpiecznego posługiwania się bronią oraz kurs pierwszej pomocy przygotowany przez pracowników
i słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego w Puławach.

                                 

Tydzień pieniądza

Światowy  Tydzień  Pieniądza  w  naszej  Szkole  -  Zdobywaj  wiedzę.  Oszczędzaj.  Zarabiaj.
Wzorem roku poprzedniego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w realizacji kampaniiGMW. W pięciu webinariach
uczestniczyli uczniowie sześciu klas (ekonomiści i spedytorzy).
Global Money Week (GMW) - Światowy  Tydzień  Pieniądza jest  coroczną  międzynarodową  kampanią  z  zakresu
edukacji finansowej na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową
i  stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, a także kształtowały postawy i zachowania niezbędne do podejmowania 
racjonalnych  decyzji  finansowych i  docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność. Organizatorem
kampanii GMW jest Międzynarodowa Sieć ds.Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju - OECD/INFE.
Rolę koordynatora kampanii GMW na gruncie krajowym pełni Urząd Komisji  Nadzoru  Finansowego. Koordynacja GMW
odbywa się w ramach projektu edukacyjnego  Centrum  Edukacji  dla  Uczestników  Rynku - CEDUR.
Hasło przewodnie edycji GMW 2023, która odbyła się pomiędzy 20 a 26 marca, brzmi:
Plan your money, Pla nt your  future  (Zaplanuj swoje  finanse  i  swoją  przyszłość).  Hasło  ma  zachęcić  młodzież  do
patrzenia w przyszłość i poszerzenia swojej  perspektywy w kwestiach  społeczno-środowiskowych  przy  podejmowaniu
decyzji finansowych.
Cykl webinariów CEDUR organizowanych  przez  UKNF uwzględniał  zagadnienia  z  podstawy  programowej  kształcenia
ogólnego  (rynek finansowy).  Nasi  uczniowie  uczestniczyli w  następujących  spotkaniach:
1.    Bezpieczny telefon – jak chronić się przed cyberprzestępcami ?
2.    ABC ubezpieczeń – co powinniśmy o nich wiedzieć.
3.    Kredyty bankowe, w szczególności kredyt na zakup mieszkania – z czym się wiążą ?
4.    Pułapki myślenia – jak dokonywać racjonalnych decyzji inwestycyjnych?
5.    System gwarantowania depozytów w Polsce.
Koordynator programu
Barbara Bińczak