Transport maszyny TBM

Uczniowie klas spedycyjnych mieli dziś okazję przyjrzeć się wyjątkowemu transportowi maszyny TBM.
Wielu z naszych uczniów wykorzystało tę niepowtarzalną szansę.
Cały transport będzie się składał z czternastu  zestawów transportowych podzielonych na trzy konwoje.
Do  przewozu największych  elementów  wykorzystano  zestawy  o  bezprecedensowych  wymiarach:
- szerokość 9 m, długość 74 m i waga ok. 260 ton, łącznie z ładunkiem wyniesie on 500 ton! Będą się
składały  z  ciągnika  balastowego ciągnącego  zestaw,  dwóch  wielkich  platform  i drugiego ciągnika
balastowego  -  pchającego,  który  będzie  zamykał  zestaw.  Pozostałe  transporty  (składające  się
z jednego ciągnika i platformy) będą szerokości od 6 do 8 m i  długości 35-40 m. (GDDKiA)
M.Gładysz

TBM1 TBM2

Dzień życzliwości 2022

21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków
i pozytywnych emocji.
Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych.
Oryginalna nazwa święta brzmi „Hallo World Day” i symbolizuje cel
tego dnia, czyli mówienie hallo (cześć)
do przynajmniej dziesięciu osób dziennie. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest
w ponad 180 krajach.
Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji.

Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. Przesłanie akcji jest proste bądźmy
życzliwi codziennie,
a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat
do ludzi, wraca do nas z nawiązką.

M. Gładysz, M. Poleszak

 nz222 

Spotkanie z przedstawicielem firmy Nestle Waters w Nałęczowie

Dnia 19 listopada 2022 w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości spedytorzy z klasy 3st uczestniczyli
w  spotkaniu  online z Panią  Eweliną  Patynowską,  młodszym  Kierownikiem  ds.  Personalnych
w firmie Nestle Polska S.A. Oddział Nestle Waters w Nałęczowie. Podczas wykładu przedstawiona
została struktura organizacyjna, budowa oraz zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zaprezentowana została także Inicjatywa na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth.
Nestlé  Needs  YOUth,  to  globalna i nicjatywa  na rzecz zatrudniania ludzi młodych, która ma na celu
pomóc młodym ludziom w uzyskaniu dostępu do praktyk zawodowych, staży i możliwości zatrudnienia
– wzmacniając ich umiejętności potrzebne do rozwoju.
D.Urbańska