"Nikotynie Nie!"

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 16 listopad 2023

W dniu 16.11.2023 r. młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w ciekawym spotkaniu z panią Dagmarą
Michną-Musiał, którego przedmiotem  była  profilaktyka  uzależnień,  w  tym  nikotynizmu.  Powyższe
spotkanie było jednym z zadań przewidzianych do realizacji w  bieżącym  roku  szkolnym  w  ramach
programu edukacyjno - zdrowotnego  "Nikotynie Nie!".  Spotkanie  z  terapeutką  umożliwiło  uczniom
pozyskanie  informacji   np.  jak   identyfikować   główne   przyczyny   uzależnienia,   radzenia   sobie
z trudnościami i pokusami związanymi z uzależnieniem, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do zmiany
i   pokonania   nałogu.   Ponadto,   prowadząc a  wskazała  jak   identyfikować   potencjalne   sygnały
ostrzegawcze i ryzyka nawrotu uzależnienia w przypadku niepodjęcia właściwych kroków zaradczych.
Lidia Nogowska
Anna Cieślik

           nikotynie nie